การช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเป็นอีกภาระใจหนึ่งของเรา ดังนั้นจูซดร๊อปจึงอยากมอบส่วนหนึ่งจากรายได้ของเรา เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือด้อยโอกาสให้มีน้ำดื่มที่สะอาดและอาหารที่มีประโยชน์รับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

รูปภาพที่คุณเห็นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเด็กที่เราได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือ และการที่คุณซื้อจูซดร๊อปเพียงแค่หนึ่งขวด คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้และอีกหลายๆกลุ่มที่เราจะได้มีโอกาสช่วยเหลือในอนาคต มาช่วยกันมอบสิ่งดีๆให้กับเด็กๆเหล่านี้กันเถอะค่ะ

“ผู้ที่เมตตาคนยากจนก็เท่ากับให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืม และพระองค์จะทรงให้รางวัลตอบแทนสิ่งที่เขาทำ”

พระคัมภีร์ไบเบิล